Primăria Curtea județul Timiș

TARIFE REGLEMENTATE PRIVIND COSTUL COLECTĂRII DEȘEURILOR ÎN COMUNA CURTEA